fritte

Varför skrämma oss med E-Cigaretten? Den nakna sanningen.

Den senaste tiden har missvisande och rent felaktiga artiklar rörande e-cigaretter eller "Vejp/Vape" florerat oemotsagt i media. TV4 Nyhetsmorgon bjöd in ett starkt kritiskt Hjärt och Lungfonden att agera experter på ämnet. Det komiska är att just Hjärt och Lungfonden är en av de organ som får pengar av Läkemedelsindustrin för att främja deras agenda, modellen är samma världen över.

E-cigarett industrin är idag en av EU reglerad men oberoende industri, den drivs huvudsakligen av mindre till mellanstora företag och inte av vare sig tobaksindustrin eller läkemedelsindustrin, men detta kan snart komma att ändras om vi inte ser upp.

I USA har länge ett krig pågått mellan "Big Tobacco" och "Big Pharma" två jättar med ekonomier större än många länders. Kriget handlar uteslutande om något så enkelt som folkets pengar. Big Pharma som är läkemedelsindustrin har för många naiva hjärnor  en moralisk fördel då de vill vårat bästa men det är en ytlig fasad där man ofta har enorma påslag på produkter långt efter det att eventuell forskning har betalat sig, trotts allt hälsan är det mest värdefulla vi har och många skulle betala vad som helst för att leva lite längre.

Att rökning dödar är inget nytt och att läkemedels industrin har monopoliserat marknaden för sluta röka produkter under många år har lett till en evig fiende i Tobaksindustrin.  Amerikanska organen "American Heart Association" och "American Lung Association" har gemensamt bedrivit en kamp mot "Big Tobacco" där de rekommenderar produkter tillverkade av just läkemedelsindustrin på samma gång som de får anslag av "Big Pharma" för olika program och forskning, så en symbios mellan organisationerna och läkemedelsindustrin är väl dokumenterad. För ca 10 år sen kom E-cigaretter i sin nuvarande form ut på marknaden, små ganska ineffektiva produkter ingen av de två jättarna lade någon notis gällande dem, men när tekniken förfinades och Big Tobacco plötsligt tappade 4% av rökarna i USA till just e-cigaretter var det något man inte kunde blunda för. Ungefär samtidigt vaknade Big Pharma upp och såg att det fanns en konkurrerande produkt på marknaden som uppvisade tidigare ouppnådda resultat, där till en teknik som de inte hade patent på och än värre en industri som var oberoende då den utgjordes till stor del av positiva vanliga människor som hade ett gemensamt mål: sluta röka. 

Det är här det börjar bli knepigt Svenska Läkemedelsindustrin försöker slå klorna i denna växande marknad och försöker får till en läkemedels klassning tillsammans med Läkemedelsverket driver frågan upp i högsta domstol men man får nej. Eftersom produkten man försökt knyta till sig är idag det största hotet så skulle det se dumt ut om man själv gick ut och propagerade emot det så man låter sin välbemedlade partner Hjärt och Lungfonden agera språkrör att antagonisera en den industri man en gång sökte kontrollera. Motiven är likadana i USA det handlar slutligen om pengar

 Varför uttalar sig inte E-cigarettsföretagen?: Om man är företagare inom tobaksindustrin (som våra myndigheter beslutat) så får man inte uttala sig i positiv bemärkelse kring sina produkter då det klassas som reklam, hur vida det är  sanningen eller inte spelar ingen roll. Komiken är att andra nikotin produkter får göra reklam och de är precis lika mycket eller lika lite en tobaksvara i realiteten som e-cigg.

I Storbritannien är visan en helt annan, där har myndigheter som NHS (National Health Service) motsvarande vårat Landsting och Public Health England ställt sig bakom e-cigaretter och hänvisar till den forskning som bedrivits där under många år, man har dessutom inrättat E-ciggbutiker på några sjukhus och NHS har ett sluta röka program med enligt källor 66% framgång. Brittiska tobaksintressen försökte kuppa myndigheterna med missvisande och ibland fabricerad forskning av "oberoende företag" men man såg igenom agendan vidtog lämpliga åtgärder och sen dess har det varit rätt lugnt där.

Det är ingen som påstår att förångad e-juice är ofarligt eller harmlöst, det är "bara" 95% säkrare än traditionella cigaretter enligt flera oberoende studier, vad som får en människa att sluta röka är väldigt individuellt för vissa är det att sluta tvärt, andra är det att trappa ner men en sak vet vi vi är ett vanedjur och vanan at leka med röken att känna den är viktigare än vad många tror, nikotinet är bara en liten del.

Nedan är länkar till Brittiska NHS..

https://www.nhs.uk/live-well/quit-smoking/using-e-cigarettes-to-stop-smoking/

https://www.nhs.uk/smokefree/help-and-advice/e-cigarettes